Uzaktan Mühendislik Ekibinizi Yönetmek İçin En İyi 3 Uygulama

Uzaktan bir mühendislik ekibine liderlik etmek, yöneticinin grubun bilişsel yükünü artırmadan verimliliği artırabilecek teknikler için sürekli bir arayış içinde olmasını gerektirir. Amerikan Makine Mühendisleri Derneği tarafından yürütülen bir ankete göre, uzaktan mühendislik ekiplerinin sayısı Mart 2020'de %13'ten Mart 2021'de %74'e yükseldi.
Bağlantı Kurmak İçin Mesajlar Yerine Video Konferanslara Öncelik Verin
Uzaktan çalışmanın en büyük zorluğu, ofiste olmamaktan kaynaklanan iletişim kaybıdır. Dağıtılmış ekipler, çalışanlar arasında bağlar kuran ve şirket kültürüne katkıda bulunan gündelik diyalog fırsatını kaçırır. Ek olarak, mühendislik ekipleri içindeki tutarsız iletişim, verimsiz tasarım, geliştirme, test etme ve piyasaya sürmekte plansızlığa yol açabilir. Bu nedenle verimli iletişim araçları, sorunsuz mühendislik operasyonlarını sağlamak için çok önemlidir.
Video konferanslar, ofis içi iletişim kolaylığı sağlamasa da vücut dilini ve üslubunu ilettikleri için kısa mesajlardan daha etkilidir. Uzaktan mühendislik yöneticileri, ekip üyelerini görüntülü toplantılarda kameralarını açmaya teşvik etmelidir. Bu şekilde, ekip üyeleri birbirleriyle daha iyi etkileşim kurma şansına sahip olurlar. Bu nedenle, düzenli video konferanslar, herkesin aynı amaç için çalıştığı mesajını yeniden doğrulayarak, küresel olarak dağıtılmış ekipler arasında sanal bir bağlantı ve işbirliği kültürü oluşturmaya yardımcı olabilir.

Tam Netlik İçin Her Şeyi Belgeleyin

Uzaktan mühendislik işi tekniktir ve hataya yer yoktur. Bu nedenle, özellikle ekip üyeleri farklı zaman dilimlerinde çalışırken, açık yazılı yönergelere olan ihtiyaç çok fazladır. Talimatlar net değilse, mühendislik ekibi daha fazla açıklama bekleyeceği için bir çalışma gününü kaybedebilir. Bunun gibi sürekli yaşanan zaman kayıpları oldukça verimsiz ve yıkıcıdır. Açık bilgiler içeren standart talimat kılavuzları ve çok sayıda ayrıntı daha az yanlış yorumlamaya yol açtığı için zaman kaybını önlemeye yardımcı olabilir. Bu nedenle, her şeyi olabildiğince açık bir şekilde belgelemek çok önemlidir. Benzer şekilde, her çalışanın kurumsal amaç ve hedefleri net bir şekilde anlamalarına yardımcı olduğundan, beyaz tahtalar yerine belge tabanlı süreçler kullanmak iyidir.

Yazılı iletişim ile netlik geliştirmek, iş kaybını en aza indirir ve tüm uzaktan mühendislerin geliştirmesi gereken bir beceridir. Ek olarak mühendisler, dürüst geri bildirim için meslektaşlarıyla yazılı talimatlarını paylaşarak soruları önceden belirlemeye teşvik edilmelidir. Bu şekilde, mesaj daha geniş bir kitleye ulaşmadan önce olası tüm sorgular ele alınır.

Planlanmış Toplantılar İçin Ayrıntılı Bir Gündeminiz Olsun

Konferans görüşmeleri veya toplantılar planlamak, genellikle bağlantı kurmanın en basit yolu gibi gelir. Ne yazık ki, kuruluşlar her katılımcıyı ilgilendirmeyecek genel toplantı davetleri gönderir. Birbiri ardına planlandığında bu toplantıların çoğu bunaltıcı hale gelebilir. Bu nedenle, uzaktaki ekipler, çalışanları olabildiğince verimli ve sonuç odaklı hale getirmek için video konferans görüşmelerine yeterli miktarda zaman harcamalıdır. Toplantının ana amacına ve diğer eylem maddelerine yönelik mevcut ilerlemeyi değerlendirmek de aynı derecede önemlidir. Katılımcılar için toplantı maddelerinin ve beklenen sonuçların bir listesini içeren açık bir gündem, planlanmış toplantılardan önce tüm üyelere paylaşılmalıdır.

Bu sayede belirli bir toplantıya katılmayacak olan çalışanlar dahi toplantının kapsamı hakkında fikir sahibi olabilmekte ve toplantıyı düzenleyen kişi ile ilgili soru ve önerilerini asenkron olarak paylaşabilmektedir. Bu uygulamalar, senkronize toplantıları çok daha verimli hale getirmeye ve fazlalığı önlemeye yardımcı olabilir. Sonuç olarak, uzaktaki ekipler, işleri halletmek için yalnızca gerekli toplantıları yapabilir.

Yetenekli yazılım geliştiricilerinden oluşan uzak bir ekibi işe almak ve yönetmek ister misiniz? Talenthaus takımlarını deneyin.Talenthaus ekipleriyle rakipsiz fiyatlarla uzaktan geliştirme ekipleri kiralayabilirsiniz. En iyi kısım ise gelişimlerini yakından takip edebilmenizdir.

Tamamen uzaktan çalışan sağlam bir mühendislik ekibi oluşturmak çaba gerektirir. Mükemmel bir uzaktan yönetici, ekibinin yeteneklerine gerçek bir inanç ve güven göstermeli ve ihtiyaç duyulan her yerde destek sunmalıdır. Etkileşim için düzenli görüntülü aramalar yapmak, daha iyi netlik için süreçleri ve iletişimleri belgelemek ve açık gündemlerle toplantılar planlamak, mühendislik yöneticilerinin dağıtılmış ekipleri verimli bir şekilde yönetmesine yardımcı olabilir.
Araştırmayı Bırak, Geliştirmeye Başla