Yüksek Performanslı Ekiplerin Bilmeniz Gereken 4 Özelliği

Yüksek performanslı ekipler, ortak hedefler, açık iletişim, net beklentiler ve üyeleri arasında güçlü bir hesap verebilirlik duygusu aracılığıyla mükemmelliğin peşinden gider.

Ancak bu tarz ekipleri oluşturmak, doğru becerilere sahip bir grup yetenekli insanı bir araya getirmekten daha fazlasını gerektirir. Örneğin bazı benzersiz özelliklerin ve davranışların dikkatli bir şekilde geliştirilmesine ihtiyaç vardır.
Yüksek performanslı bir ekip nasıl tanımlanır?
Yüksek performanslı bir ekip, şirketin temel stratejik girişimleriyle ilgili ölçülebilir yüksek standartlarda sonuçları zamanında ve sürdürülebilir bir şekilde sunan özerk bir ekiptir.

Yüksek performanslı bir ekibin en temel nitelikleri nelerdir?


Durumsal farkındalık

Yüksek performanslı ekiplerin üyeleri kendi ekipleri, ortak ekipler ve şirketin stratejik odağı hakkında güçlü bir durumsal farkındalığa sahiptir. Böyle bir ekibin her bir üyesi iyi tanımlanmış rollere sahip olabilir, ancak yaptıkları işte büyük resmin farkındadırlar. En önemlisi, bu üyeler yaptıkları işin büyük resme nasıl uyduğunu bilirler. Böylece, yüksek performanslı bir ekibin üyeleri işlerinin 'ne' ve 'neden' olduğunu bilirler.

Proaktiflik ve çapraz işlevsellik

Yüksek performanslı ekipler bir zorlukla karşılaştıklarında yukarıdan emir beklemezler. Bunun yerine, engelleri kaldırmak için proaktif olarak gereken bilgiyi veya ilgili kişiyi bulurlar. Ayrıca, bu tür ekipler başkalarının "anlamasını" beklemek yerine gerekli bilgileri etkilenen kilit paydaşlara iletir. Dahası, yüksek performanslı ekipler gerektiğinde çapraz fonksiyonel üyelerle birlikte çalışır. Bu tür ekipler, ekip/proje liderlerin her adımda emir vermesine gerek kalmadan çalışabilir.

Yüksek standartlar

Yüksek performanslı ekipler doğru şeyleri doğru bir biçimde yaparlar. Kullanıcıları ilk sıraya koyar ve uçtan uca ürün kalitesine öncelik verirler. Bu tür ekipler, çabalarının ve yatırımlarının şirketin stratejik yönleriyle ilgili olmasını sağlar. Mühendislik mükemmelliğine keskin bir şekilde odaklanmak, yüksek performanslı ekiplerin önemli bir ayırt edici özelliğidir. Tasarımcılar, aşırı mühendislik yapmadan yazılımı bakımı kolay ve çevik hale getirmeye çalışırlar. Öte yandan mühendisler kod tabanını olduğundan daha iyi hale getirmek için çaba gösterirler.

Zamanında teslim

Her şirketin başarısı, ekibinin taahhüt ettiği zaman dilimi içinde teslimat yapabilmesine bağlıdır. Bu nedenle, yüksek performans gösteren ekipler, etkili görünmek için her yüksek öncelikli hedef için aşırı söz vermeden muhakeme yaparlar. Bu tür ekipler, çıktılar konusunda aşırı vaatlerde bulunmak ve bu vaatleri yerine getirememek yerine, taahhütlerini ve beklentilerini yerine getirmekten ve aşmaktan gurur duyarlar. Bu tür yüksek performanslı ekipler taahhütlerinin arkasında durur ve mümkün olan en iyi sonuçları sunmak için stratejilerini sürekli olarak yineler.

Özetlemek gerekirse

Yüksek performanslı ekipler, sürekli olarak üstün çıktılar sağlayan, özel uzmanlık ve becerilere sahip, sonuç odaklı bireylerden oluşan gruplardan oluşur. Doğru insan, beceri ve deneyim karışımını bir araya getirip doğru stratejiler uyguladığınızda, getirisi her zaman bundan daha fazla olacaktır.

Ancak unutmayın, yüksek performanslı bir ekip oluşturmak bir sprint değil, maraton koşmak gibidir. Bunu tek seferlik bir görevden ziyade sürekli, yinelemeli bir süreç olarak düşünün.
Yüksek performanslı bir teknik ekip kurmak isteyen bir mühendislik lideri misiniz? Bizimle iletişime geçerek önceden incelenmiş en yetenekli teknik uzmanları rakipsiz ücretler ile günler içerisinde işe alın.
Araştırmayı Bırak, Geliştirmeye Başla